4. DAĞ ORTAKLIĞI TOPLANTISI SONUÇ BİLDİRGESİ

Hits: 365

17-20 Eylül 2013 Tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO sekretaryasında düzenlenen 4. Dağ Ortaklığı Toplantısı Genel Müdürlüğü organizatörlüğünde Erzurum’da düzenlendi. 

 

 4. DAĞ ORTAKLIĞI SONUÇ RAPORU 

17-20 EYLÜL 2013-ERZURUM 

17-20 Eylül 2013 Tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Örgütü FAO sekretaryasında düzenlenen 4. Dağ Ortaklığı Toplantısı Genel Müdürlüğü organizatörlüğünde Erzurum’da düzenlendi. Toplantıya 32 Ülke temsilcisiyle birlikte, hükümetler arası örgütler, sivil toplum kuruluşları, akademik ve araştırma kurumlarından toplam 105 yabancı katılımcı, DSİ Genel Müdürlüğünden 2, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden 2, Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğünden 3, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden 2, Genel Müdürlüğümüz Merkez teşkilatından 11 kişi ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğünden 10 kişi yerel ve ulusal basından gazetecilerin katılımı gerçekleşmiş olup toplam katılımcı sayısı 180’i geçmiştir. 

Toplantının birinci günü İstiklal Marşı ve Saygı duruşunun ardından Müsteşar Yardımcımız Dr. Mahir KÜÇÜK başkanlığındaki ilk oturuma geçildi. 

İlk oturumda Genel Müdürümüz Sayın İbrahim ÇİFTÇİ, dağlık alanların özellikle temiz su üretiminin yüzde 50 sinin dağlık alanlardan ve ormanlardan üretildiğinin altını çizerek, dağlık alanların çok önemli doğal kaynakları barındırdığını vurguladı. Ayrıca Ülkemizin ortalama yüksekliği 1200 metre olan önemli bir dağlık alan potansiyeline sahip olduğunu ve dağlık alanlarda yapılacak olan bu çalışmaları ve bu ortaklığı önemsediğinin altını çizdiği konuşmasında toplantının gelecekte dağlık alanların yönetiminde başarılı uygulamalara vesile olmasını dileyerek tüm katılımcılara tam bir dağ kenti olan Erzurum’a geldikleri için teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı. 

Dağ Ortaklığı Sekretaryası Koordinatörü Thomas HOFER ise yaptığı konuşmasında bu toplantının Erzurum’da gerçekleşmesine neden olan bütün kurum, kuruluş ve kişilere teşekkür ederek başladığı konuşmasında hedefimizin Dağ Ortaklığı platformunun daha da güçlendirmek olduğunu, seçilecek olan yönlendirme komitesinin bu konuda öncülük edeceğini, birlikte daha iyi işlere nasıl imza atacağımız konusunda kolaylaştırıcılık yapacağını ve sürdürülebilir dağ gelişiminde başarıları hedeflendiğini vurguladı. Eduardo Rojas-Briales, FAO, toplantının gelecekte küresel dağ ortaklığı yaklaşımında güçbirliği ve işbirliğini güçlendirmeyi hedeflediğinin altını çizerek son 1o yılda yapılan çalışmalara değindi. Rio 20’nin çıktılarına değinerek 2014-2017 dönemindeki stratejinin dağ gelişiminin desteklenmesine katkı sağlayacağını belirtti. Erzurum Belediye Başkanı Av. Ahmet KÜÇÜKLER ise toplantının Erzurum’da yapılmasından duyduğu memnuniyeti belirterek dağların kullanım imkânlarının arttırılabilmesi için altyapı çalışmalarının geliştirilmesinin altını çizerek tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti. 

Bakan Yardımcımız Sayın Dr. Nurettin AKMAN ise yaptığı konuşmasında özetle; Bu toplantının Erzurum’da yapılmasında duyduğu memnuniyeti dile getirerek başladığı konuşmasında, dağların insan hayatı ve tarihimizdeki önemine değinerek, dağların öneminin kutsal kitaplarda özellikle yer aldığının altını çizdi. Dağların özellikle su kaynakları açısından önemini vurgulayan konuşmasına, dağlık alanların hassas alanlar olduğunu ve dağlık alanlarda yaşayan insanlarında göz önünde bulundurularak, politika belirleyicilerin dağlık alanlardaki ormanların ve havzaların ekolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel boyutlarını ve bunların karşılıklı ilişkilerini çok iyi bilmeleri ve bu konuda bilgilendirilmeleri, dağ toplumları ile aşağı havzalarda ve şehirlerde yaşayan nüfusun ihtiyaçları arasındaki dengenin kurulması açısından büyük önem taşımakta olduğunun altını çizdi. 

           Ülkemizin gerek doğrudan “Dağ Ortaklığı” ile, gerekse bu ortaklığa destek olan uluslar arası örgütler ile bir çok çalışmaların yürütüldüğünü, Türkiye FAO süreci ve FAO ile yapılan ortak çalışmalar hakkında bilgi verdi. 

Dağlık bölgeler ve kurak bölgeler” arasında ciddi bir ilişkinin olduğunu, Dağlık bölgelerin arazi bozulmasına, kuraklığa, çölleşmeye karşı en hassas bölgeler arasında yer aldığına dikkat çekerek; Türkiye olarak, “Dağlar Ortaklığı ve Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi Sekretaryası” arasında yürütülmekte olan işbirliğini büyük bir memnuniyetle karşıladığını ifade ederek 2015 yılında düzenlenecek olan Çölleşme ile Mücadele 12. Taraflar Konferansına talip olduğumuzu belirtmiştir. Bakan yardımcımız Sayın Dr. Nurettin AKMAN toplantının önemli küresel kararlara imza atması ve hayırlara vesile olmasını temenni etti. 

Bruno MESSERLİ (Bern Üniversitesi-İsviçre) Dağların neden önemli olduğunun altını çizdiği konuşmasında dört tane iklim değişikliği senaryosuna değinerek , dünya nüfusunun artığını, buna bağlı olarak da enerji kullanımının arttığı ve çevresel değişikliklere neden olduğu konusunu vurguladı. Dağların öneminin arttığını, bu konu hakkında dağlara bakış açısının bilinçlendirilmesi hakkında uluslararası organizasyonlara önem verilmesi gerektiğinin altını çizen bir konuşma gerçekleştirdi. 

Sam Kanyamibwa, Albertine Rift Conservation Society,(ARCOS) ise dağ ekosistemleri ve dağların barındırdığı doğal kaynakların önemini belirterek bu alanlarda yaşayan insanlarla birlikte politika geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen bir konuşma gerçekleştirdi. Birinci gün katılımcıların onuruna Genel Müdürümüz Sayın İbrahim ÇİFTÇİ tarafından Gala Yemeği verildi. Gala yemeğinde Erzurum’u tanıtıcı kısa film gösterisinin yanı sıra halk oyunları gösterisi yer aldı. İkinci gün Thomas HOFER sabah oturumunda yaptığı konuşmasında Dağ Ortaklığının işbirlikçi çaba ve bilgi paylaşımı ile kapsayıcı bir ağ kurduğunu vurgulayarak dağların ortaklığının birçok farklı bileşenden oluşan eşsiz bir ekosistem olduklarının öneminin bir kez daha altını çizdi. Dağ Ortaklığının kaynak aktarımı ile ilgili bir fon olmadığının altını çizerek üye ülkelerin dağ gelişimini destekleyen donör rolünü üstlenmek için çaba göstermelerini dile getirdi. 2013-2017 yıllarını kapsayacak Strateji belgesinde beş konu hakkında üyelerin katılım sağlayarak destek vermelerini istedi. HOFER, strateji belgesi ile ilgili olarak üyelerin şüphelerinin giderilmesi konusunda çok çalıştıklarını ve bunu başardıklarını belirterek, üyelerin kolektif sorumlulukları olduğunun altını çizdi. 

Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanımız Mahmut TEMİZ in bu toplantının çıktılarının “Erzurum Deklarasyonu” adı ile yayınlanması teklifi “Erzurum Sonuçları” şeklinde kabul gördü. 

Grup Toplantıları 

Grup Toplantıları ve strateji belgesi hakkında izleyeceğimiz yol ve yönetimin nasıl olacağı konusunda daha önce Genel Müdürlüğümüz tarafından oluşturduğumuz müzakere heyeti ve Bakanlık ve Genel Müdürlüğümüz tarafından toplantıya katılan tüm katılımcıların ayrı ayrı her toplantıya katılarak ülkemizin görüşlerinin strateji belgesine yansıtılması doğrultusunda çalışıldı. 

Grup Toplantıları Strateji belgesinin Amaçlar kısmında yer alan 

1-“Savunma” fonksiyonu amaçları 

2- “Bilgi yönetimi ve iletişim" fonksiyonu amaçları 

3- “Kapasite geliştirme ve teknoloji transferi" fonksiyonu amaçları 

4- “Yenilik” fonksiyonu amaçları 

5- "Kaynak hareketliliği" fonksiyonu amaçları 

Olacak şekilde 5 farklı konuda gerçekleşti. 

Gerçekleşen bu toplantılarda alınan kararlar ve değişiklikler strateji belgesi ve sonuç bildirgesine konularak ileriki günlerde tüm üye ülkelere yayınlaştırılması kararlaştırıldı. 

Toplantıda ayrıca 5 coğrafik bölge toplantıları gerçekleşti ve Türkiye olarak bu toplantılara katılım sağlandı. Toplantı sonucunda ele alınan konular her akşam yapılan müzakere heyeti toplantılarında değerlendirildi. 

Ortaklık Fuarları: 

Ülkeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından gerçekleştirilen sergilerde, Ülkemiz adına Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi kapsamında yürüttüğümüz çalışmalar ziyaretçilere tanıtıldı. Öte yandan toplantı süresi boyunca üç tane led ekranda Genel Müdürlüğümüz sunumu, yaptığımız çalışmaları içeren fotoğraf gösterimi ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğümüzün çalışmalarını içeren sunumlar gösterildi. Ayrıca otelin lobi bölümünde, “ Yukarı Havza Yönetiminde Anadolu Yaklaşımı Faaliyetleri” başlığı altında Çoruh Nehri Havzası Rehabilitasyon Projesi, Doğu Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi, Anadolu Su Havzası Rehabilitasyon Projesi, Çığ Kontrol Çalışmalarımız ile Erozyon, Sel Kontrol ve Mera Islahı Çalışmalarımızı içeren Roll-Up larda poster bildirilerimiz sunuldu. 

Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz çalışmalardan örnekler oturumunda Türkiye adına, Daire Başkanımız Mahmut TEMİZ “Yukarı Havza Yönetiminde Anadolu Yaklaşımı Uygulamaları” konulu, ÇEM Genel Müdürlüğünden Bayram HOPUR “Havza Yönetim Stratejisi” konusunda ve Bakanlık Strateji Daire Başkanlığından Uzman Aynur GÜNEŞ ise “Yunt Dağı Örneğini” içeren sunumu gerçekleştirdi. 

Oturumların son gününde yeni yönlendirme komitesinin seçilmesi gündemi ile toplanıldı ve Ülkemiz Avrupa temsilcisi olarak yönlendirme komitesine tüm üyelerinde kabulü ile seçilmiş oldu. Yönlendirme komitesinin yeni bütün üyeleri seçildi. 

Son olarak Genel Müdür yardımcımız Yunus ŞEKER; toplantının gerçekleşmesinde destek veren ve emeği geçen bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek tüm katılımcıların sağ salim geldikleri memleketlerine geri dönmeleri temennisinde bulunarak, toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek oturumu sonlandırdı. 

19 Eylül saat 21:00-23:30 da ülkemizi Genel Müdür Yardımcımız Yunus ŞEKER ve Prof. Dr. İbrahim GÜRER’ in temsil ettiği ilk yönlendirme komitesi toplantısı gerçekleştirildi. 

Toplantının son gününde Uzundere ilçesinin Ulubağ köyünün mezrası ve ardından Tortum şelalesini kapsayan arazi gezisi düzenlendi. Arazi gezine katılım oldukça yüksekti. Yürüyüşün ardından Çoruh Havzasının simgelerinden Çağ kebabı ikramı şeklinde yöredeki köylülerinde katıldığı öğle yemeğinin ardından Tortum şelalesi gezilerek arazi gezisinden Erzurum’a dönüldü. Erzurum’da dileyen konuklara şehir gezisi yaptırılarak program sonlandırıldı. 

YÖNLENDİRME KOMİTESİ GOVERNMENTS Asia and Pacific / Nepal Europe / Turkey Middle East and North Africa / Tunisia North & Central America and the Caribbean / Mexico South America / Argentina – Chair Sub-Saharan Africa / Cameroon 

REGIONAL MAJOR GROUP ORGANIZATIONS 

Asia and Pacific / International Centre for Integrated Mountain Development (ICIMOD) 

Europe / Euromontana 

Middle East and North Africa / Mountain Environment Protection Society (MEPS) 

North & Central America and the Caribbean / Aspen International Mountain Foundation (AIMF) 

South America / Fundación Agreste 

Sub-Saharan Africa / Albertine Rift Conservation Society (ARCOS) – Vice Chair 

GLOBAL MAJOR GROUP ORGANIZATIONS The Mountain Institute (TMI) 

INTERGOVERNMENTAL ORGANIZATIONS United Nations Environment Programme (UNEP) 

DONOR ORGANIZATION TO THE MP SECRETARIAT Italy 

 

HOST INSTITUTION OF THE MP SECRETARIAT Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

 

Kaynak: http://www.ogm.gov.tr/Sayfalar/4-KureselDagOrtakligiToplantisi.aspx