11 ARALIK ULUSLARARASI DAĞLAR GÜNÜ 2017

Hits: 121

11 Aralık Uluslararası Dağlar Günü Etkinliğimizin Sunum Dosyaları için tıklayınız.

11 Aralık Dünya Dağlar Günü Kutlamalarımız 5. yılına giriyor…

11 Aralık Dünya Dağlar Günü çalışmalarımız 5. yılına girmiş bulunmaktadır. Bu çalışmaların temel yaklaşımı,  dağların ve dağlık alan bölgelerinin ihmal edilmesinin tespiti ile konunun önemini ortaya koymak; birey ve kullanıcı ilişkisindeki monotonluğu, ilgisizlik ve ihmal edilmişliği üretkenliğe çevirebilmektir. Bu amaçla, hangi yöntemlerle ilgi gruplarının ilgisinin çekilebileceğini tanımlamak; sürdürülebilir dağ yönetimi konularında, kamu politikalarını biçimlendirecek etkili siyasalar geliştirmeyi sağlayacak modellemeleri oluşturmak, bugüne kadar gelinen farkındalık sürecinin başarı ölçümünü sorgulamak gibi temel aşamalara dayandırılmıştır.

Dağlık alanlarda, doğal kaynakların sürdürülebilirliği ile bağlantılı görülen,  beşeri ve toplumsal sermayenin gelişimini sağlamada, kamu yönetimlerinin hassasiyet göstermelerini teşvik amacıyla da, Birleşmiş Milletler Teşkilatı 2002 yılını  “Uluslararası Dağlar Yılı” olarak ilan etmiştir. Bu şekilde dağlık alanların önemine dünyanın ilgisi çekilmiştir. Mamafih bu çalışmalar Türkiye’nin ilgisini tam olarak çekememiştir. Türkiye’de Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğünün yeri, Orman ve Su İşleri Bakanlığının Teşkilat Şemasında inatla arandığında bile kolay bulunamamaktadır. Dağlık Alanlar konusu Türkiye’de stratejik önemi arka planda kalan ve çok etkin olmayan bir yönetim ile ilişkilendirilebilir. Dağların ve dağlık alanların kullanımı neredeyse bir iktidar aracı haline gelmiş ve uzak durulan, erişimi de uzak olduğundan toplumun sahiplenemediği, tam olarak da kontrol edilemeyen mekânlardır. Oysaki Türkiye’nin ortalama ¾’ü dağlık alanlardır. Dağ köylüsü resmi belgelerde veya raporlarda görünür değildir. Esasen idari değişimlerle de “belediyelerin kırsal mahallelerine” dönüşmüş,  kendi var adı yok hale gelmiştir.

 

Oysaki coğrafi olarak dağlar, kara ve kıyı sınırlarında yer alma ve konumuna göre sınır aşan dağlar özelliği taşıma yönüyle de stratejik alanlardır. Türkiye’de gerek sahip olduğu imkân ve araçlar gerekse lojistik önemi açısından dağların, idari açıdan merkez konumuna alınması önem taşımaktadır. Dağ yönetiminin, orman yönetiminden ayrı tutulması ve özel bir yönetim birimine dönüştürülmesi gerekliliktir. Nitekim uluslararası çalışmalarda dağlık bölgeler konusu insan hakları ve yüksek çevre kalitesini sağlama ortaklığında yer almaktadır. Bugünlerde dağlarımızın terörist yatağı olma nedeni de görünür hale gelmiştir. Dağlarımız maden ve doğa zenginliğine sahiptir. Kamu politikalarında dağlarımızın görünür hale getirilmesi önemlidir. 6360 sayılı kanunla ortaya çıkan il bütünlüğü modelini fırsata dönüştürmek ve Dağlık Alanlar Belediyeler Birliği gibi yapısallıkları kurmak önem taşımaktadır. Son sözümüz de Türk Kadınlar Birliği Bayraklı Şubesine bir teşekkür olacaktır. Bu yıla kadar başaramadığımız bir konuda bir ilk adım olarak, 2017 tanıtım takvimine 11 Aralık Dünya Dağlar Gününü işlemesidir. Bakanlıklarımızdan, özellikle Orman ve Su İşleri Bakanlığından da benzer adımı bekliyoruz.