6360 SAYILI KANUN ve BÜYÜKKENTLERDE TARIMIN YAPILANMASI

Hits: 557

6360 SAYILI KANUN ve BÜYÜKKENTLERDE  TARIMIN YAPILANMASI

(YAPISAL PERSPEKTİF ANALİZLERİ)

 

TOPLANTI DOSYALARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Prof. Dr.Zerrin Toprak,

6 Aralık 2012 yılı sonlarında Büyükşehir Belediye Kanununda değişiklik yapılarak, bütün Büyükşehir Belediyelerini kapsayacak şekilde, yani 30 Büyükşehir Belediyesi idari alanında, köy idareleri ilga edilerek, köyler mahalle statüsüne dönüştürülmüştür. Belediyelerin mahallesine dönüştürülen köy ve belde sayısı 17.000’den fazla olup, ortalama 10.4 milyon kırsal nüfus bu değişimden etkilenmiştir.

Bu sayıya illerin sınırları içinde yer alan orman köylerinin de dahil olduğu, 2000 yılından bu yana iktidarda olan hükümetin, belediye yönetimlerine (dağlık alan olan veya olmayan)  kıra yönelik çalışmaları yüklediklerinin anlaşıldığı, merkezi yönetimin bugüne kadar çok da başarılı olamadığı tarım ve hayvancılık konularını, öteden beri merkezi yönetime mahkum yerel yönetimlere yüklerken, şaka mı yaptığının anlaşılamadığı, bu haliyle tarımın tamamen gerilemesi hatta ortadan kalkmasının temellerinin atıldığı, kimin ve ne için fayda sağlayabilecek böyle bir düzenlemeler silsilesinin oluşturulduğunun ne örgütsel anlamda de de sonuçları itibariyle çok da kamu oyuna anlatılmadığı belirtilmiştir. Tarımsal getirinin sektörel analizinde toplamda gerilediğinin açıkça görüldüğü, işgücünün diğer sektörlere Soma örneğindeki gibi madenciliğe, kırdan kente dönüştürülme ile sağlanan idari mekansal zorlama ile zimnen yönlendirilmesine de dikkat çekilmiştir.

Av. Tunç Soyer; Seferihisar Belediye Başkanı

“Üreticinin Tarlasından, Tüketicinin Sofrasına” sloganı ile üreticinin korunması ve sağlıklı üretimin tüketicinin sofrasına aracısız gelmesinin öneminden bahseden sn.Soyer, tarımın bir ülkenin sürdürülebilirliğinde önemli bir rolü olduğunu ve Seferihisar Belediyesi olarak, tohum takasını başarılı bir şekilde uyguladıklarını, üreticinin tohumunun ve üretiminin, üretici pazarlarında yer alması uygulamasının özenle korunduğunu ve geçmiş yıllarda tarımın sönmeye başladığı bir noktadan bugün üreticinin gayrete geldiği ve üretimini artırdığı bir noktaya gelmesinin iyi bir örgütlenme ile sağlandığını özetle bildirmiştir. 6360 sayılı kanun ile belediyelere tarım ve hayvancılığı desteklemesinin önünün açılmasının iyi bir planlama ile üretici ve tüketici lehine geliştirilebileceğinden umutlu olduğunu belirtmiştir. Tarımda gelişen ve gerileyen ülkelerin neden kazançlı çıktıklarını veya neden kaybettiklerinin de araştırılmasına yönelik bilimsel çalışmaların önemli olduğuna vurgu yapmıştır.

 

Kayhan Kavas; Merkez Valisi

2012 tarihli 6360 sayılı kanun ile Osmanlı’dan bu yana süregelen toplumsal dinamiklere ve sektörlere ev sahipliği yapan birimlerin ve hizmet götüren kuruluşların:  köyler gibi kapatılması ve il özel idareleri gibi kaldırılması faaliyetlerinin; toplumda tartışılmaması bir yana T.B.M.M. serüveni 18 gün sürdüğü ve kent ile özdeşleşen belediye tanımının değiştirildiğini;  2015 yılı itibariyle idari kentsel nüfusun yüzde 90’ları aştığını; kırsal kentlerin ortaya çıktığını bu haliyle tarım ağırlıklı bu tip yerleşimlere kent diyerek kendimizi kandırdığımızı belirtmiştir. Özetle, Türkiye’nin idari yapısının tartışılmadan hızla değiştirildiği ve köylerin tüzel kişiliklerinin ortadan kaldırılmasının, “kimlik katli” ile ayni anlama geldiğini, imzaladığımız Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik şartına aykırı davranıldığını belirtmiştir.

       1985 tarihli ve 3152 sayılı,  İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun, 6360 sayılı kanunla eklenmiş md.28 de dikkate alındığında, Valinin sorumluluklarının arttığı, merkezileşmenin ve vesayet denetiminin güçlendiğini belirtmiştir.

 

Katılımcılar

Bireyin, gereksinimlerini karşılayacak bir üretim faaliyeti içinde değilse, gereksinimlerini temin eden otoritelerin kölesi haline geldiği, sağlıklı bir toplumsal düzenin, bireylerin her birinin haklarının peşine düşecek bir yapısallık aramayı sağladığını ve önemini, insanların güç odağı ile geliştirdikleri çıkar ilişkisi içinde, çıkarlarının gerektirdiği yönde ve yanlış olduğunu bile bile, kendini ve çevresini kandırma davranışının topluma olan olumsuz etkileri ile, ataerkil toplumdaki baba figürünün, yöneticiler için de kabullenildiği ne yaparsa doğru yapar diye kayıtsız şartsız itaatin  çıkar ilişkisi ile birlikte geliştiği üzerinde durulmuştur.

         Tarımsal faaliyetlerde başarılı örneklerde çoğu kere merkezi yönetimin de desteğinin bulunduğu, özellikle kapatılan il özel idare mallarının Büyükşehir Belediyesine devredilmesinin olumlu etki yarattığı ancak her ilde İzmir Büyükşehir Belediyesi örneğinde olduğu gibi adil davranılmadığı dile getirilmiştir.

 


Son birkaç yılda, iyi yaşamanın bir bakıma ya da ötekinin önemini gözardı etme eğilimindeyiz. Ancak ilaçlar hala bize yardım ediyor. Birkaç ilaç antifungal ilaçlardır. Erkekteki erektil disfonksiyon daha yaygındır, ancak bu durum normal olmaz. Viagra çeşitli hastalıkları muamele etmek için öngörülen bir çare, hakkında ne bilmek zorunda? Viagra 100mg satın al hakkında bilmeniz gerekli en başarılı bilgi hangisidir? Ayrıca, sildenafil içeren düşünün. İktidarsızlık yaratan birçok şey var. Hastada, tedaviden her zaman doktora danışın. Çevrimiçi sağlık bakım hizmetleri, Viagra gibi online uyuşturucu almak almak istiyorsanız online güvenlik seçeneklerinden yalnızca biridir.