11 ARALIK ULUSLARARASI DAĞLAR GÜNÜNÜ TOPLANTIMIZ

Hits: 638

Toplantı belgelerine ulaşmak için BURAYI tıklayınız.

 

DAĞ VE YABAN HAYATI YÖNETİMİ BASIN ÖZETİ /10 Aralık 2014,  

 

¡  Yarın 11 Aralık Dünya Dağlar gününü, bir gün öncesi bugünden kutlayarak, Dağlar ve Yaban Hayatı Yönetimi ile ilgili katılımcı anlayışla gerçekleştirdiğimiz bu farkındalık toplantımızda özellikle dağdaki tehditlere yönelik tecrübelerin paylaşıldığı sunumlar planlanmıştır.

¡  Tehdit tanımı gereği doğadan ve insandan kaynaklanabilecek risk faktörleri açıkça görülebileceği gibi gizlenmiş de olabilir. Dağların ihtiyacı olan, çok yönlü gerekli ilgiyi yönetsel ve kamu oyu olarak göstermemek risk faktörlerini artırmaktadır. Orman Genel Müdürlüğümüzün Ana Hizmet Birimleri içinde yer alan, Toprak Muhafaza ve Havza Islahı Daire Başkanlığında yeni yapılanan, Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü ile bu yönde beklenen çalışmalar geliştirilmektedir.

 

¡  Ancak internet sayfasından erişilebilir bilgilere bakıldığında, Dağlık Alan Yönetimi Şube Müdürlüğü, Doğal Afetler, Çığ , Sel ve Heyelan başlığı altında daha çok faaliyet yürütecek gibi görünüyorsa da,  katılımcı bir anlayış ile,

¡  “Dağlık alanlar, sürdürülebilir kalkınma ilkelerine göre biçimlenen özel bir değerlendirme gerektirir. Bu değerlendirmenin, tüm ekonomik, toplumsal, kültürel ve çevresel sorunları dikkate alması ve Dağlık alanlarda yaşayan /kullananlar için kaliteli yaşam koşulları sağlamak hedeflenmelidir” görüşü gereği çalışmaların sürdürüleceğini düşünmekteyiz.

¡  Mamafih, ilga edilen Çevre ve Orman Bakanlığının 2011 yılında iki yeni bakanlığa ayrılması ve yeni kurulan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Orman ve Su İşleri Bakanlığının, diğer bakanlıklarla birlikte Türkiye’nin güçlü bir çevre ve iklim değişikliği politikası izlemeye yönelik zayıflayan idari kapasitesini geliştirmek, giderek artan doğadan kaynaklanan afet riskleri de dikkate alındığında, önemli bir gündem olmalıdır. Çok sık yaşanan personel değişikliklerinin, uzmanlaşmış birimlerde yetkinlik kaybına yol açması nedeniyle endişe verici olduğu 2013 İlerleme Durum Raporlarında da belirtilmektedir.  

¡  Başarılı bir dağlık alan yönetim için, “yolsuzluk, yoksulluk ve yoksunluk” faktörlerinden etkilenebilecek kırılgan eko-sistem ve ekonomiye sahip dağlık alanlar için yerel, ulusal, sınıraşan bir çerçeve içinde özel bir değerlendirme yapılması, öncelikli yerel kurum , kuruluş ve uzman katılımcılarla birlikte hazırlanacak stratejiler ve eylem planları bütünleşik planlama seviyesinde hedeflenmelidir.