YASA DIŞI YABAN HAYATI TİCARETİ KONFERANSI

Hits: 341

YASA DIŞI YABAN HAYATI TİCARETİNİN ÖNLENMESİ ÇALIŞMALARI

 

2014 Londra Yasa Dışı Yaban Hayatı Ticareti Konferansı

Yaban hayatı ticareti; vahşi hayvan ve yabani bitki kaynaklarının insanlarca satış veya pazarlanması anlamına gelmektedir. Bu alışveriş hareketliliğin kapsamına, canlı veya cansız hayvan ve bitkiler, hayvanların derileri ve tıbbi içerik özelliği olan organlar girmektedir.

Turistlerin meraklarının giderilmesi, kerestecilik, balık ve diğer gıda üretimi konularını destekleyen alımlar, çoğu kere yurt içi pazarlarında meydana gelmektedir. Ayrıca yaban hayatı ticaretinin büyük oranda hareketliliği olan uluslar arası pazarları bulunmaktadır.

Yaban hayatının kontrol dışı gelişen yasa dışı tüketimi veya yaban varlıklarının sömürülmesinin başlıca nedeni, “para kazanma” içindir. Bu durum bir taraftan kayıt dışı ekonomi, diğer taraftan yaban kaynaklarının tüketimi anlamına gelmektedir. Yasa dışı avcılık ve ticaret, dünyanın yaban kaynaklarının yok olmasına yol açan önemli bir tehdittir. Yasa dışı ticaretin bir yılda 19 milyar dolar olduğunun tahmin edilmesi, karanlık ilişkiler ağının önemine de işaret etmektedir.

Önlem planlaması araçları;

-->öldürmenin durdurulması,

-->yasadışı ticaret trafiğinin durdurulması,

-->talebin durdurulmasıdır.

Bu konularda çalışan ve araştıran en önemli uluslar arası kuruluş Environmental Investigation Agency(EIA) ‘Çevre Soruşturma Ajansı’, kuruluşudur (http://www.eia-international.org/) Konunun bir boyutu da terörizm ile ilgilidir. Son günlerde yasadışı yaban hayatı ticaretinin önlenmesine yönelik kamuoyu oluşturmak ve bu konuda çalışmalar yapmak amacıyla, önemli bir adım 12–13 Şubat 2014 tarihinde Londra’da(İngiltere) yapılan uluslar arası toplantıda atılmıştır. 13 Şubat 2014 tarihinde imzalanan, Londra Yasa Dışı Yaban Hayatı Ticareti Deklarasyonu, (https://www.gov.uk/government/topical-events/illegal-wildlife-trade-2014) içeriğinin mantıksal çerçevesi özetle aşağıda yer almaktadır.

Yaban hayatı ürünleri için yasa dışı oluşturulan ticaret ve pazarın ortadan kaldırılması, bu yönde arz ve talebin oluşmasını engellemek amacıyla bilinçlendirme ve davranış kalıplarının değiştirilmesine yönelik, bilimsel çalışmalarla da desteklenen, farkındalıklar sağlanması; ele geçirilen yasadışı temin edilmiş yaban ürünlerinin kesinlikle imhası ve yasadışı ticaretin engellenmesine yönelik çalışmalarda hükümetlerin desteklerinin alınması, gergedan boynuzu veya fildişi gibi değeri yüksek ürünler başta olmak üzere yasadışı ticarete konu olan ürünlerin ele geçirildiğinde kesinlikle imhası; bağımsız denetimlerin yapılması ve önleyici yönetim politikalarının oluşturulması ve bu konuda adımlar atılması için hükümetlerin teşviki;  bilimsel araştırma, ticari olmayan amaçlar ile kullanımı dışında, nesli tehdit altındaki türlerin korunması ve kullanılmasına yönelik ve bugüne kadar 179 ülkenin imzaladığı CITES(1975 tarihli ve Nesli Tehlikede Olan Türlerin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme: http://www.cites.org/eng/disc/what.php) sözleşme hükümlerinin gereklerinin önemle dikkate alınması; kaçak avcılık ve bu yönde oluşan talepleri önleyici stratejiler yanında, kaçak avcılıkla ilgili gerçek rakamların tespit edilmesi ve ülkelerin kendi envanterlerini çıkararak yaban hayatı değerlerini bilmeleri ve gerçekçi çalışmalar yapması önem taşımaktadır.

Rio +20 (http://sustainabledevelopment.un.org/rio20.html) toplantısında kabul edilen ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda oy birliği ile onaylanan “Geleceğimizi İstiyoruz”(The Future We Want) hedefinin uluslararası boyutunda,  kalkınma ve ekonomi hedefleri ile ticaretin kesişmesi ile ortaya çıkan yasa dışı ticaretin sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerini görmek, arz ve talep yönlerini azaltmak için çalışmak vb temel konular üzerinde durulmuştur.

Birleşmiş Milletlerce, 3 Mart tarihinin, “Dünya Yaban Hayatı Günü” (World Wildlife Day) olarak ilan edileceği ve belirlenen bu tarihte ekolojik, genetik, sosyal, ekonomik, bilimsel, eğitsel, kültürel, rekreasyonel ve estetik dahil olmak üzere, yaban hayatının korunması ve bu çabanın etkisini artıran bağlantılı konuların insan refahı ve sürdürülebilir kalkınma adına uluslar arası düzeyde ele alınması için “uluslar arası bir davet-çağrı bildirisinin” yayınlanacağı deklare edilmiştir.

İlgili çeşitli yasal düzenlemelere gönderme yapılarak “yasa dışı yaban hayatı ticareti” temasının bir bütün olarak dikkate alınması ve geliştirilecek araştırma, inceleme vb çeşitli çalışmaların değerlendirilmesinin 2015 yılının başlarında gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Derleyen, Prof.Dr.Zerrin Toprak, Karaman

 

15.02.2014