BÜTÜNLEŞİK SINIR VE KIYI YÖNETİMİ

Hits: 436

DEÜ İZİSYÖM

İzmir İli Stratejik Planlama Yönetişim, Araştırma ve Uygulama Merkezi

BÜTÜNLEŞİK SINIR VE KIYI YÖNETİMİ

28. FARKINDALIK TOPLANTISI BASIN ÖZETİ

Seferihisar Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer’in yöneticiliğini yaptığı toplantıda, Soyer; “Bütünleşik Sınır ve Kıyı Yönetiminin”, Türkiye’nin küçümsenmeyecek miktarda kıyı alanına sahip olması ve bu alanların ayni zamanda sınır olması bağlamında çok yönlü konuların ayni anda sorgulanması gerekliliğini ortaya çıkardığı, bu konuların sadece ulusal değil, uluslararası insan hakları mevzuatı  ile insani konuları da içerdiği hakikatten bir farkındalık yaratmanın önemsenmesinin haklılığına dikkat çekilmiştir. Konuşmacılar aşağıda yer almaktır.

 Feriştah Yılmaz Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Öğrencisi, Yüksek Lisans Tezi; Bütünleşik Sınır Yönetimi

-Fuat Barandır  İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Koordinatörü; Kıyılarda Yangın Güvenliği

-Yrd.Doç.Dr. Güven Şeker Celal Bayar Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü; Kamu Yönetiminde Mülki İdare Yapılanmasında İl ve İlçe Yönetiminin Sınır Makamları ile İrtibatı-Van ili örneği, 

     - Pırıl Erçoban  Mültecilerle Dayanışma Derneği; Türkiye'nin Batı Sınırlarında Yaşanan Düzensiz İnsan Hareketleri   ve Hak İhlalleri

 BASIN ÖZETİ

Güvenli olmama olgusu, bir tehdit içeriğine sahiptir. Güvenlik bütünleşik yönetimi ve katılım ile başarılı sonuçlar verebilir. Avrupa Birliği politikaları, kişilerin ve malların serbest dolaşımını sağlarken aynı zamanda yasadışı göç ve küreselleşen suçlarla mücadele etmek amacıyla Bütünleşik Sınır Yönetimi konusunu ulusal ve uluslararası alanda ön plana almıştır.

}  İdeal sınır yönetiminde, sınırda farklı kurumlar tarafından yapılan ayrı ayrı işlemler tek bir kuruma bırakılmakta ve kaynak israfı engellenmektedir.

}  İçişleri Bakanlığı bünyesinde, “ Sınır Yönetimi Bürosu” isminde bir yapı oluşturulmuş olsa da, bütünleşik sınır yönetimi bakımından ideal bir yapı bulunmamaktadır. Sınır yönetiminde rol oynayan kurumların yetkilerini ve işbirliğini netleştirecek bir çalışma, Türkiye’nin gündeminde bulunmamaktadır.

}  Türkiye’de sınırlarda oluşturulacak asker ve sivil otorite arasındaki işbirliğine dair teknolojik ve teknik bilgi ve zihinsel altyapı yetersizdir.

}  16 Aralık 2013’de imzalanan Geri Kabul Anlaşması Türkiye’nin komşu ülkelerden geri kabul edilen yasa dışı göçmenleri, kaynak veya transit ülkelere iadesinde güçlüklerle yüz yüze geleceğine dair endişeler bulunmaktadır.

}  Uluslararası Göç Örgütü'nün rakamlarına göre 2013 yılında dünyada 2.360 kişi sınırları geçerken hayatını kaybetmiştir. Kayıtlara geçen bu rakamların, gerçek sayılarının çok altında olduğu düşünülmektedir. Sınırlardan geçerken ölen sığınma arayanlar, mültecilerin ölüm nedenleri teknelerinin batması, havasız kamyon gibi uygunsuz ulaşım ve doğal şartlar ile yasa dışı göç edenleri sınırlarından geçirmemeye kararlı devletlerin resmi görevlileri olmaktadır. İnsan hakları ihlali, geri-atma, sınırdan geri çevirme, sınırlarda yakalananların uzun süre, kötü koşullarda alıkonulması, sığınma prosedürüne erişimin engellenmesi, zorla geri gönderme gibi şekillerde karşımıza çıkmaktadır.

}  Sınırlar ile ilgili bütünleşik yaklaşım iç ve dış kamu örgütlerinin koordinesinde ve bir merkezden yönetilmelidir, ulus ötesi tehdit ve durumlar artık bu anlayışta kurumlara olan ihtiyacı ciddi anlamda ortaya koymuştur.

}  Kıyılarımızın ayni zamanda sınırlarımız olmasından da hareketle, Çok boyutlu güvenlikle de bağlantılı ve kıyı ve deniz alanlarının korunması ve sürdürülebilir gelişmesinin sağlanmasına yönelik bir araç olarak Bütünleşik Sınır ve Kıyı Alanlarının Yönetimi konusu önemlidir.  Örneğin yangın güvenliği konusunda,  mülki amirlerin başkanlığında kentin tüm dinamiklerinin katılımıyla "Yangın Koordinasyon Kurulu" ile kıyı emniyeti için kurulan “Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü”' bu birliktelik ile başarılı çalışmalarını sürdürülebilmektedir

Son birkaç yılda, iyi yaşamanın bir bakıma ya da ötekinin önemini gözardı etme eğilimindeyiz. Ancak ilaçlar hala bize yardım ediyor. Birkaç ilaç antifungal ilaçlardır. Erkekteki erektil disfonksiyon daha yaygındır, ancak bu durum normal olmaz. Viagra çeşitli hastalıkları tedavi etmek için öngörülen bir çare, hakkında ne bilmek zorunda? Viagra 100mg satın al yaklaşık bilmeniz gereken en önemli bilgilerin hangisidir? Ayrıca, sildenafil içeren düşünün. İktidarsızlık yaratan birçok şey var. Hastalar, tedaviden her zaman doktora danışın. Çevrimiçi bir sağlık bakım hizmetleri, Viagra gibi online uyuşturucu almak almak istiyorsanız çevrimiçi güvenlik seçeneklerinden yalnızca biridir.