TÜRKİYE’DE BARAJ YÖNETİMİ VE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR TOPLANTISI İZMİR

Hits: 293

 

TÜRKİYE’DE BARAJ YÖNETİMİ VE STRATEJİK YAKLAŞIMLAR
Dünyadaki kullanılabilir su kaynakları oldukça kısıtlıdır ve dağılımı düzensizlik göstermektedir. Türkiye, su zengini ülkeler arasında yer almamaktadır. Akarsu rejimlerindeki ve yağışlardaki düzensizlikler, iklim değişikliğinin de etkisiyle mevcut su kaynaklarının depolanmasını daha önemli hale getirmektedir. Türkiye’de, günümüzde mevcut baraj sayısı 700’ün üzerindedir. Bunun yanı sıra, 1500’ün üzerinde HES projesi bulunmaktadır. Su kaynaklarını geliştirme projelerinin en önemlilerinden biri olan barajlar, artan su ihtiyacının yanı sıra enerji ihtiyacının karşılanmasında da önemli bir seçenek olarak görülmektedir.

Baraj yapımında yaşanan artış ve baraj projelerinin yapım sürelerinin kısalması, ülkenin sulama, içme suyu ve enerji ihtiyacının karşılanmasına önemli katkılar sağlamakla birlikte, baraj projelerinin güvenilirliği konusunu, bir sorun alanı haline getirmektedir. Baraj projelerinin ekonomiye sağlayacağı pozitif dışsallıkların, doğal ve toplumsal çevreye etkileriyle birlikte değerlendirilmesi önemli bir konudur. Yasal düzenlemelerle baraj ve HES projelerine getirilen Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) zorunluluğunu ortadan kaldıran muafiyetler, çevre sorunlarına yol açabileceği gibi kamu projelerinde danışma etkisi olarak görülen “demokrasinin geliştirilmesine” olumsuz etki yapacaktır. Özellikle özel sektör tarafından kısa süre içinde tamamlanan enerji üretimi amaçlı barajlarda yaşanan kaza riskleri, HES yatırımlarındaki yürütmeyi durdurma kararları, baraj yapım sürecinin ve ÇED Yönetmeliği başta olmak üzere bu süreçteki yasal düzenlemelerin yeniden sorgulanmasını gerektirmektedir. Projelerde özellikle çevresel etki değerlendirme sürecinin şeffaf ve katılımcı olması, doğal çevreye verilen zararı en aza indirerek, baraj yapımından etkilenen halkın sürece katılımıyla baraj projelerinin sahiplenilmesine katkıda bulunacaktır.

 

Baraj yatırımlarının, kamu yönetimi açısından en önemli yönü, demokratikleşme kültürünün geliştirilmesinde bir araç olarak ele alınmasıyla yapacağı katkıdır. Barajlara ilişkin bu toplantıda, kamu, özel, sivil aktörler ve kurumların birlikteliğinde ülkemizdeki baraj yatırımları ve çevresel, sosyo-ekonomik başta olmak üzere çok yönlü etkilerine ilişkin farkındalık yaratılması hedeflenmektedir.


Son birkaç yılda, iyi yaşamanın bir bakıma ya da ötekinin önemini gözardı etme eğilimindeyiz. Ancak uyuşturucu hala bize yardım ediyor. Birkaç ilaç antifungal ilaçlardır. Erkekteki erektil disfonksiyon daha yaygındır, ancak bu durum normal olmaz. Viagra çeşitli hastalıkları muamele etmek için öngörülen bir çare, yaklaşık ne bilmek zorunda? Viagra 100mg satın al hakkında bilmeniz gerekli olan en önemli bilgilerin hangisidir? Ayrıca, sildenafil içeren düşünün. İktidarsızlık yaratan birçok şey var. Hastalar, tedaviden her defa doktora danışın. Çevrimiçi bir sağlık bakım hizmetleri, Viagra gibi online uyuşturucu satın almak almak istiyorsanız online güvenlik seçeneklerinden yalnızca biridir.