yonetim kurulu

İzmir'de doğdu. Eğitim Fakültesi (Buca ) İngilizce bölümünde okudu.1998 de öğretmenlikten erken emekli oldu. Öğrencileri Tema'yla tanıştırdı , genç Temacılar ağaç dikimi  ve doğa konularında farkındalık kazandılar. 1998 de ilk Yerel Gündem çalışmalarına Tema dan katıldı.Daha sonra YG 21 YKK üyesi olarak Gençlik çalışmalarında, aynı süreçte Cüzzamla Savaş derneğini temsilen, YG 21 Engelliler Çalışma Grubunda yer aldı, hala Kent Konseyi (engelliler ) Erişilebilirlik grubunda  bulunuyor.Kas Hastalıkları Derneği'ni  temsilen Tülay Aktaş Güç Birliğine katılıyor.Rahmetli vali H.Öğütcen'in izinde (1998 den )TEV gönüllüsü ve 9 Eylül Tıp Fakültesi Hadyek Etik kurul üyesidir. İnsani değerlerin farkındalığı, holistik tedavi yöntemleri konularına ilgi duymaktadır.Biri öğretim görevlisi, diğeri diş hekimi iki kız annesidir.

Afyon doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 1988 yılında Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1993 senesinde Yüksek Lisans derecelerini almıştır. Çevre Teknolojisi ABD’nda 1998 yılında Doktor ve 2000 yılında Yrd. Doç. Dr. ünvanlarını almıştır. Halen, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeotermal Enerji ABD’da Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Çevre teknolojisi alanında ağırlıklı olarak su ile ilgili konularda çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve bir erkek çocuk annesidir.