Sevgi Tokgöz (Kurucu Üye)

Afyon doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü’nde 1988 yılında Lisans, İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde 1993 senesinde Yüksek Lisans derecelerini almıştır. Çevre Teknolojisi ABD’nda 1998 yılında Doktor ve 2000 yılında Yrd. Doç. Dr. ünvanlarını almıştır. Halen, DEÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Jeotermal Enerji ABD’da Başkan Yardımcısı görevini sürdürmektedir. Çevre teknolojisi alanında ağırlıklı olarak su ile ilgili konularda çalışmaları bulunmaktadır. Evli ve bir erkek çocuk annesidir.

 

 

İletişim This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.