Prof. Dr. Zerrin Toprak KARAMAN (Yönetim Kurulu Başkanı)

Diyarbakır doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim dalında 1985 yılında Doktor, 1990 yılında Doçent ve 1996 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Halen DEÜ, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı,  Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı, “İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim ve Araştırma Merkezi” (İZİSYÖM-2005-2016.) kurucu müdürüdür. DEÜ’nin temsilcisi sıfatıyla İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyesi olarak(2006 -2013) görevlendirilmiştir. İzmir Yerel Gündem 21’in (1995-2010) dönemi çalışmalarında, yerel /ulusal stratejisyen konumunda aktif olarak gönüllü çalışmıştır. İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulunun "Kurul Temsilci Üyesi"dir(2013-Halen). 2013 yılında “Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi” Derneğini kurmuştur.  Ulusal düzeyde yerel yönetimler ve çevre ihtisas komisyonlarında kalkınma planlarının hazırlanmasında görevlendirilmiştir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Yerel Yönetimler, Kent Yönetimi ve Politikası, Çevre Yönetimi ve Politikası kitapları, yerel siyaset, kent ve çevre sorunları, Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi anlaşmaları içerikli ulusal ve uluslar arası dergilerde yayınlanmış araştırma ve makale çalışmaları, çeşitli kurum ve kuruluşlardan ödülleri bulunmaktadır.