Ali Ekşi (Kurucu Yedek)

Yrd.Doç.Dr. Ali EKŞİ

Ege Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisansını Pamukkale Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünde, doktorasını Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünde tamamlamıştır. Acil durum ve afet yönetimi, kriz yönetimi, kamu hizmeti ve yönetişim konularında çalışmalar yapmaktadır.

Yüksek Lisans Tezi, “Kamu Hizmetinden Yararlanma Hakkı Çerçevesinde Acil Çağrı Merkezlerinin Yönetimi” Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2010.

Doktora Tezi, “Nükleer Kaza ve Saldırılarda Bütünleşik Kriz Yönetimi” Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi Bölümü, 2013.

 ESERLER

A. Makaleler

SCI veya SSCI dışındaki indekslerce taranan dergilerde

A1. Ekşi A., Çelikli S, Çatak İ. (2015). Effects of the Institutional Structure and Legislative Framework on Ambulance Accidents in Developing Emergency Medical Services Systems. Turkish Journal of Emergency Medicine. doi:10.5505/1304.7361.2015.59389.

A2. Ekşi A., Çelikli S, Kıyan GS. (2014). The Effects of Social Networking on Disaster Communication Used  by  the  Emergency  Medical and Rescue Staff - The Case of the Van Earthquake, The Journal of Academic  Emergency  Medicine, 13: 58-61.

A3. Ekşi A., Yıldırım GÖ. (2014).  Avrupa Birliği Uyum Sürecinde Tek Numara Acil Çağrı Sistemi Uygulamasına Ambulans Personelinin Bakışı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi.7(31):779-785.

A4. Çelikli S, Yıldırım GÖ, Ekşi A. (2012), Sağlık Personelinin Güncel Temel Yaşam Desteği Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 12(3):129-133

A5. Ekşi A., Torlak SE. (2011) Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulama Sürecinde Acil Çağı Hizmetlerinden Yararlanma Durumu: Antalya ve İzmir İllerinin Karşılaştırılması, Türkiye Acil Tıp Dergisi, 11(4):149-154.

 

Diğer hakemli ve süreli dergilerde

A6. Eşi A. (2014) Acil Yardım Hizmetinden Yararlanma Hakkı Van 112 Acil Çağrı Merkezi Örnek Olayı, Adli Bilimler Dergisi, 13(2):50-57.

A7. Ekşi A. (2014) Tehlikeli Madde Olayları ile İlgili Mevzuatın Afet Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi, Acil ve Afet Tıbbı Dergisi, 2(5):15-28.

A8. Eşi A. (2014)Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Nükleer Enerji Karar Verme Süreçlerine Halkın Katılımı. İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE.

A9. Ekşi A. (2013). Gezi Park Crisis, Journal of Risk Analysis and Crisis Response, Vol. 3, No. 4 (December 2013), 158-165.

A10. Ekşi A., Torlak SE. (2012), Avrupa Tek Acil Çağrı Numarası Uygulaması Türkiye Pilot Uygulamasının Değerlendirilmesi, Acil ve Afet Tıbbı Dergisi, 1(1):24-36.

A11.Koçak SY., Ekşi A. (2010) “Katılımcılık ve Demokrasi Perspektifinde Türkiye’de Yerel Yönetimler”, Sosyal Bilimler Dergisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Mayıs 2010, (21):295-307.

A12.Koçak SY., Ekşi A. (2010) “Sağlık Bakanlığı Örneği Üzerinden Sözleşmeli Personel Sisteminin Gerekçelerinin Değerlendirilmesi, Adli Bilimler Dergisi, 9(3):45-56.

 

B. Kitaplar

Yurt içinde yayınlanan kitaplar:

B1.Ekşi A. (2015) “Kitlesel Olaylarda Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Yönetimi. Kitapana. İzmir.

B2. Ekşi A. (2013) “Nükleer Kaza ve Saldırılarda Bütünleşik Kriz Yönetimi”. Ege Üniversitesi Yayın Evi. İzmir.

B3. Ekşi A., Çertuğ A., Zoghi M. (2013) Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG ve Aritmi Yönetimi (4. Baskı). Ege Üniversitesi Yayın Evi. İzmir.

B4. Torlak SE., Ekşi A. (2012) “Kamu Hizmetlerinde Etkinlik Acil Çağrı Hizmetleri”. Nobel Akademik Yayıncılık. İstanbul.

B5. Ekşi A. (2005) Ambulans Kullanımı. ÜBL Yayıncılık. Ankara.

 

C.Bildiriler

Ulusal düzeydeki toplantılarda yapılan sunumlar

C1. Ekşi A.  Afetlere Karşı Toplumsal Direncin Gelişmesinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. Türkiye’nin Afet Risk Yönetimi On Yedinci Yuvarlak Masa Toplantısı. ODTÜ Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi. 13 Ocak 2015. Ankara. 

Uluslararası düzeydeki toplantılarda yapılan sunumlar

C2. Ekşi A: Fukuşima Nükleer Kazasının Nükleer Enerji Yatırımlarında Sosyal Kabul Üzerine Etkisi. 2. Uluslararası Davraz Kongresi. 29-31 Mayıs 2014. Isparta.

C3. Ekşi A., Çertuğ A., Balkan KB., Çelikli S., Yenal S., Özel Ö., Gümüşsoy S., Dindar Y., Yavaş N: Almanya Paramedik Eğitiminin ve Acil Çağrı Sisteminin Değerlendirilmesi. 2. Uluslararası Paramedik Kongresi. 6-9 Kasım 2014. Bodrum.

 

D. Editörlük, Yayın Kurulu Üyeliği, Hakemlik

Kitap editörlüğü

D1.Çertuğ A., Ekşi A. (2014) “İlkyardım”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. İzmir.

D2. Ekşi A. (2008) Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitim Kitabı. TC Sağlık Bakanlığı. Ankara.