yonetim kurulu

Diyarbakır doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesidir. Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim dalında 1985 yılında Doktor, 1990 yılında Doçent ve 1996 yılında Profesör unvanlarını almıştır. Halen DEÜ, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı,  Kentleşme ve Çevre Sorunları Anabilim Dalı Başkanı, “İzmir İli Stratejik Planlama, Yönetişim ve Araştırma Merkezi” (İZİSYÖM-2005-2016.) kurucu müdürüdür. DEÜ’nin temsilcisi sıfatıyla İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Üyesi olarak(2006 -2013) görevlendirilmiştir. İzmir Yerel Gündem 21’in (1995-2010) dönemi çalışmalarında, yerel /ulusal stratejisyen konumunda aktif olarak gönüllü çalışmıştır. İzmir Valiliği İl Kalite Koordinasyon Kurulunun "Kurul Temsilci Üyesi"dir(2013-Halen). 2013 yılında “Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi” Derneğini kurmuştur.  Ulusal düzeyde yerel yönetimler ve çevre ihtisas komisyonlarında kalkınma planlarının hazırlanmasında görevlendirilmiştir. Evli ve bir kız çocuğu annesidir.

Kars doğumludur. Dokuz Eylül Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi. Kamu Yönetimi Bölümü Araştırma Görevlisidir. 2014 yılı itibariyle Dokuz Eylül Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünde doktorasını yapmaktadır. 2013 yılında kurulan “Dağlık Alanların Sürdürülebilirliği ve Yönetişimi” Derneğinin kurucu üyelerindendir ve halen derneğin Genel Sekreterliği görevini yürütmektedir.

Son birkaç yılda, iyi yaşamanın bir bakıma ya da ötekinin önemini gözardı etme eğilimindeyiz. Ancak uyuşturucu hala bize yardım ediyor. Birkaç ilaç antifungal ilaçlardır. Erkekteki erektil disfonksiyon daha yaygındır, ancak bu durum normal olmaz. Viagra çeşitli hastalıkları tedavi etmek için öngörülen bir çare, bekleyebileceğinizi ne bilmek zorunda? Viagra 100mg satın al hakkında bilmeniz gereken en önemli bilgi hangisidir? Ayrıca, sildenafil içeren düşünün. İktidarsızlık yaratan birçok şey var. Hastalar, tedaviden her zaman doktora danışın. Çevrimiçi sağlığı bakım hizmetleri, Viagra gibi online uyuşturucu satın almak almak istiyorsanız çevrimiçi güvenlik seçeneklerinden yalnızca biridir.