YÖNETİŞİM NEDİR? FELSEFESİ

Yönetişim sözcüğü(governance) “kelime adlandırması yönüyle” geleneksel olarak “government” “yönetim/ idare” sözcüğünden türetilmekle birlikte “felsefesi yönüyle”, yönetenlerin tek başına merkezde karar alması ve uygulaması eylemlerine odaklı geleneksel anlamından çok uzaktır. Bu nedenle “demokratik yönetimden” bahsedildiğinde dışta bırakılabilecek bir olgu değildir. Yönetim terminolojisinde, “yöneten” ve “yönetilen” keskin ayrımı tam olarak ortadan kalkmasa da, yönetilen grup lehine geleneksel güç dengesi zayıflamıştır.

 

Yönetişim sözcüğü(governance) “kelime adlandırması yönüyle” geleneksel olarak “government” “yönetim/ idare” sözcüğünden türetilmekle birlikte “felsefesi yönüyle”, yönetenlerin tek başına merkezde karar alması ve uygulaması eylemlerine odaklı geleneksel anlamından çok uzaktır. Bu nedenle “demokratik yönetimden” bahsedildiğinde dışta bırakılabilecek bir olgu değildir. Yönetim terminolojisinde, “yöneten” ve “yönetilen” keskin ayrımı tam olarak ortadan kalkmasa da, yönetilen grup lehine geleneksel güç dengesi zayıflamıştır. Aslında yönetime referandum, oy verme gibi doğrudan katılım dışında müzakere metotlarıyla da ilgi duyarak katılanların sayısı artıkça, “yönetim grubu” ile yasal karar alıcılara toplumsal sermaye olarak düşünce ve eylem gücü sağlayan “yönetişim grubunun” giderek birleşeceği düşünülmektedir. Bu süreç ancak bilgi toplumunun hedeflenen seviyeye erişmesi ile gelişebilecektir. Belirtilen gelişme sürecini tamamlamak en azından geliştirebilmek için, demokratik devlet yönetimi desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Kamu yönetiminde, yönetişimin felsefesinde yer alan evrensel insan hakları ve özgürlükleri değerlerine bağlı olarak, yönetişim kavramı izah edilirken, yerel ve merkezi düzeyde hatta uluslar arası toplumsal ve hükümetlerarası işbirliği “corporate social governance” ifadesi bu nedenle sıkça kullanılmaktadır. Kavram felsefesini kavramak istemeyenlerce değiştirilmekte ve eleştirilmektedir. Asıl hareket noktasının yönetişim ilkelerini, tek başına karar alma hevesinde olanların, uygulamak istememelerinde görmek gerekir. Yönetişimin temel ilkelerinde; “Aktif katılım,  Tepki Gösterme, İzlenebilirlik ve Sorumluluk ile Toplumun Güçlendirilmesi” unsurları yer almaktadır.  

Avrupa Konseyinde geliştirilen çalışmalar, yönetişim ve demokratik devlet konularında tasarlanmış kurumsal iyi çerçeve örnekler sunmaktadır. Avrupa Konseyi, Bakanlar Komitesi Tavsiye Kararı Rec (2004) 15 ile elektronik yönetişim(e-governance), Tavsiye Kararı Rec (2004) 11 ile yasal, operasyonel  ve teknik standartlar için e-oylama (on legal, operational and technical standards for e-voting) ve e-demokrasi(e-democracy) Rec(2009)1 yapılabilirliği için uzun bir yol almıştır. Elektronik demokrasi çalışmaları Avrupa Konseyi Ad Hoc Komitesince (CAHDE) gerçekleştirilmektedir.   Yeni bir çalışma olarak aşağıda yer alan “internette yönetişim” ilkeleri açıklanmıştır.  

1.  İnsan Hakları, Demokrasi ve Hukukun Üstünlüğü 

2 . Çoklu – Paydaşlı Yönetişimin Eşit Katılımı 

3 . Devletlerin Sorumlulukları 

4 . İnternet Kullanıcılarının Güçlendirilmesi 

5 . İnternetin Evrenselliğinin Sağlanması 

6 . Internet Bütünlüğü 

7 . Yerinden Yönetimin Öncü Rolünün Korunmasına Özen 

8 . Mimari İlkeler 

9. Açık Ağ 

10. Kültürel-Dilsel Çeşitlilik  

FARKINDALIK MAKALELERİ:

 Zerrin Toprak Karaman,

  YÖNETİŞİMİN FELSEFESİ ,  ANLAMLANDIRMA VE UYGULAMA 

 

Leave your comments

0
terms and conditions.

Comments