DERNEK TÜZÜĞÜ

 

DEVAMI

YÖNETİŞİM NEDİR? FELSEFESİ

Yönetişim sözcüğü(governance) “kelime adlandırması yönüyle” geleneksel olarak “government” “yönetim/ idare” sözcüğünden türetilmekle birlikte “felsefesi yönüyle”, yönetenlerin tek başına merkezde karar alması ve uygulaması eylemlerine odaklı geleneksel anlamından çok uzaktır. Bu nedenle “demokratik yönetimden” bahsedildiğinde dışta bırakılabilecek bir olgu değildir. Yönetim terminolojisinde, “yöneten” ve “yönetilen” keskin ayrımı tam olarak ortadan kalkmasa da, yönetilen grup lehine geleneksel güç dengesi zayıflamıştır.

DEVAMI

Dünyada Dağlık Alanlar

 

Dağlar konusunda dünyada yapılan tartışmaların genel bir özeti

 

 

 

Vizyonumuz

Dağlık alanlarda yaşayan nüfusun sosyal ve ekonomik yaşam koşullarının geliştirilmesi, iyileştirilmesi ile dağ eko-sisteminin korunması ve katılımcı bir anlayışla akılcı yönetilmesi hususunda ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin bir rol oynamaktır.

Dağlık Alanlar İle İlgili Tezler